Trả lời Câu hỏi 2 trang 59 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát hình 8.49 và kể tên các điểm nằm trong góc mOn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Điểm nằm trong góc mOn là điểm nằm trong hai tia Om và On.

Lời giải chi tiết

Các điểm nằm trong góc mOn là : B; C.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 36. Góc