Giải Bài 1.24 trang 19 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Tính nhẩm:

a) 125 . 10;                b) 2 021 . 100

c) 1 991. 25.4;          d) 3025 .125 . 8

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhóm các thừa số để tích của chúng là số tròn trăm, tròn nghìn rồi tính nhẩm

Lời giải chi tiết

a) 125 . 10 = 1 250

b) 2 021 . 100 = 201 100

c) 1 991 . 25 . 4 = 1 991 . (25 . 4) = 1 991 . 100 = 199 100

d) 3 025 . 125 . 8 = 3 025 . (125 . 8)

= 3 025 . 1000 = 3 025 000

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài