Trả lời Luyện tập 1 trang 62 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2


Đề bài

1. Dùng thước đo góc, em hãy đo và viết số đo các góc trong mỗi hình sau:

2. Em hãy đo xem góc sút trong hình 8.42, bài Góc bằng khoảng bao nhiêu độ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt tâm thước đo góc tại đỉnh sao cho vạch 0 trùng với một tia.

Tia còn lại đi qua vạch nào thì số trên vạch đó là số đo của góc.

Lời giải chi tiết

1.

a.Số đo góc nAm là : 70 độ 

b.Số đo góc xOz là : 105 độ 

c.Số đo góc xMy là : 90 độ 

2.

Số đo của góc sút là : 20 độ


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 37. Số đo góc