Giải bài 8.31 trang 64 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho các góc với số đo như dưới đây.

 \(\widehat A = 63^\circ ;\widehat M = 135^\circ ;\)\(\widehat B = 91^\circ ;\widehat T = 179^\circ \)

Trong các góc đó, kể tên các góc nhọn , góc tù.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Góc nhọn là góc có số đo nhỏ hơn 90 độ.

Góc vuông là góc có số đo bằng 90 độ.

Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90 độ và nhỏ hơn 180 độ.

Góc bẹt là góc có số đo bằng 180 độ.

Lời giải chi tiết

Các góc nhọn là : \(\widehat A = 63^\circ \) vì 63<90.

Các góc tù là : \(\widehat M = 135^\circ \);  \(\widehat B = 91^\circ ;\widehat T = 179^\circ \) vì các góc này đều lớn hơn \(90^\circ \).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 37. Số đo góc