Trả lời Hoạt động trang 62 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Bằng cách đo, hãy so sánh số đo các góc trong hình sau với \(90^\circ \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sử dụng thước đo góc đo góc

- So sánh các số đo với \(90^\circ \).

Lời giải chi tiết

Góc aOb có số đo nhỏ hơn 90 độ

Góc pMq có số đo bằng 90 độ

Góc mAn có số đo lớn hơn 90 độ


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 37. Số đo góc