Giải Bài 1.15 trang 14 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

a) M = {\(x \in \mathbb{N}\)|10 \( \le \)x< 15)

b) K = {\(x \in {\mathbb{N}^*}\)| x\( \le \)3}

c) L = {\(x \in \mathbb{N}\)| x\( \le \) 3}

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê các phần tử của các tập hợp theo yêu cầu đề bài, mỗi phần tử chỉ viết 1 lần và cách nhau bởi dấu chấm phẩy.

Lời giải chi tiết

a) M = {10; 11; 12; 13; 14}

b) K = {1; 2; 3}

c) L = {0; 1; 2; 3}

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài