Giải Bài 1.13 trang 14 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Viết thêm các số liền trước và liền sau của hai số 3 532 và 3 529 để được sáu số tự nhiên rồi sắp

xếp sáu số tự nhiên đó theo thứ tự từ bé đến lớn: 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết thêm các số liền trước và liền sau của hai số 3 532 và 3 529 để được sáu số tự nhiên, rồi so sánh để viết sáu số tự nhiên đó theo thứ tự từ bé đến lớn.

Lời giải chi tiết

Các số liền trước và liền sau của số 3 532 là: 3 531 ; 3 533 ; 3 534

Các số liền trước và liền sau của số 3529 là: 3 528 ; 3 527 ; 3530

Sáu số trên được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

3 527; 3 528; 3 530; 3 531; 3 533; 3 534

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài