Trả lời Hoạt động 3 trang 13 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho n là một số tự nhiên nhỏ hơn 7. Theo em, điểm n nằm bên trái hay bên phải điểm 7?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát tia số, điểm biểu diễn số nhỏ hơn thì nằm bên trái điểm biểu diễn số lớn hơn

Lời giải chi tiết

n là một số tự nhiên nhỏ hơn 7 thí điểm n nằm bên trái điểm 7.


Bình chọn:
4.4 trên 7 phiếu