Giải Bài 1.14 trang 14 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Cho ba số tự nhiên a, b, c, trong đó là số nhỏ nhất. Biết rằng trên tia số, điểm b nằm giữa hai

điểm a và c. Hãy dùng kí hiệu "=" để mô tả thứ tự của ba số a, b, c. Cho ví dụ bằng số cụ thể.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trên tia số số nhỏ hơn là số đứng trước .

Lời giải chi tiết

Số a nhỏ nhất nên điểm a nằm bên trái hai điểm b và c.

Mà điểm b nằm giữa hai điểm a và C nên điểm b nằm bên trái điếm c

Do đó b < c

Vì a bé nhất nên ta có a < b < c

* Ví dụ: a = 5; b = 7; c = 8

Số a bé nhất và điểm b nằm giữa hai điểm a và c trên tia số.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Hỏi bài