Trả lời Hoạt động 6 trang 80 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy quan sát hình 4.5.

1. Hãy kể tên các đường chéo chính của hình lục giác đều ABCDEF.

2. Hãy so sánh độ dài các đường chéo chính với nhau.

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Kể tên ba đường chéo chính cảu hình lục giác đều ABCDEF

2. Dựa vào cách ghép các tam giác đều bằng nhau để so sánh các đường chéo chính.

Lời giải chi tiết

1) Các đường chéo chính của hình: AD, BE, CF

2) Độ dài các đường chéo chính bằng hai lần độ dài cạnh của tam giác đều nên độ dài các đường chéo chính bằng nhau.


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Hỏi bài