Trả lời Hoạt động 5 trang 80 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

1. Cắt sáu hình tam giác đều giống nhau và

ghép lại như hình 4.4a để được hình lục giác

đều như hình 4.4b.

2. Kể tên các đỉnh, cạnh góc của hình lục giác

đều ABCDEF.

3. Các cạnh của hình này có bằng nhau không?

4. Các góc của hình này có bằng nhau không

và bằng bao nhiêu độ?

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Em hãy cắt rồi ghép các hình như hướng dẫn

2. Kể tên 6 đỉnh, 6 cạnh và 6 góc của lục giác đều ABCDEF.

3. Dựa vào cánh ghép các tam giác đều giống nhau để nhận xét

4. Dựa vào các góc của các tam giác đều giống nhau để nhận xét

Lời giải chi tiết

2) Các đỉnh: A, B, C, D, E, F

    Các cạnh: AB, BC, CD, DE, EF, FA

    Các góc: \(\widehat A,\,\widehat B,\,\widehat C,\,\widehat D,\,\widehat E,\,\widehat F\)

 3) Do ta ghép các tam giác đều giống nhau nên các cạnh của hình lục giác đều bằng nhau

4) Các góc của hình lục giác đều bằng hai lần góc của tam giác đều => Các góc của lục giác đều bằng nhau và bằng 120o


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Hỏi bài