Giải bài 6.17 trang 14 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tìm phân số lớn hơn 1 trong các phân số sau rồi viết chúng dưới dạng hỗn số.

\(\frac{15}{8}; \frac{47}{4}; \frac{-3}{7}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân số dương có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1

*Đổi phân số sang hỗn số:

+Chia tử số cho mẫu số. Thương thu được là phần nguyên. Số dư thu được là tử số của phần phân số. Mẫu số của phần phân số là mẫu số của phân số ban đầu

Lời giải chi tiết

Ta có: Các phân số lớn hơn 1 là: \(\frac{15}{8}; \frac{47}{4}\)

Vì 15:8= 1( dư 7). Ta được:\(\frac{15}{8}= 1\frac{7}{8}\)

Vì 47:4=11( dư 3). Ta được \(\frac{47}{4}=11\frac{3}{4}\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 13