Giải bài 6.16 trang 14 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các phân số sau bằng nhau

a)\(\frac{20}{30}\) và \(\frac{30}{45}\)

b)\(\frac{-25}{35}\) và \(\frac{-55}{77}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Chia cả tử và mẫu của phân số cho ước chung của chúng, ta được 1 phân số mới bằng phân số đã cho

*Chỉ ra 2 phân số cùng bằng 1 phân số

Lời giải chi tiết

a)      \(\frac{20}{30}=\frac{20:10}{30:10}= \frac{2}{3}\)

\(\frac{30}{45}=\frac{30:15}{45:15}= \frac{2}{3}\)

Như vậy,\(\frac{20}{30} = \frac{30}{45}\)

b)      \(\frac{-25}{35}= \frac{(-25):5}{35:5}=\frac{-5}{7}\)

\(\frac{-55}{77}= \frac{(-55):11}{77:11}=\frac{-5}{7}\)

Như vậy, \(\frac{-25}{35}=\frac{-55}{77}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 13