Giải bài 6.15 trang 14 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính đến hết ngày 31.12.2019, tổng diện tích đất rừng trên toàn quốc là khoảng 14 600 000 hécta, trong đó diện tích rừng tự nhiên khoảng 10 300 000 hecta, còn lại là diện tích rừng trồng. Hỏi diện tích rừng trồng chiếm bao nhiêu phần của tổng diện tích đất có rừng trên toàn quốc?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Tính diện tích rừng trồng

*Tính tỉ số Diện tích rừng trồng: Tổng diện tích rừng

Lời giải chi tiết

Diện tích rừng trồng là:

14 600 000 – 10 300 000 = 4 300 000(ha)

Diện tích rừng trồng chiếm số phần của tổng diện tích rừng là:

4 300 000: 14 600 000= \(\frac{43}{146}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 13