Trả lời Câu hỏi trang 114 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Tam giác ABB’ có phải tam giác đều không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kiểm tra xem tam giác có 3 cạnh bằng nhau hay không

Lời giải chi tiết

Tam giác ABB’ có phải tam giác đều vì có 3 cạnh bằng nhau(g=h=f)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu