Giải Bài tập 4 trang 120 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Số 14 791 là số nguyên tố hay hợp số?

Đề bài

Số 14 791 là số nguyên tố hay hợp số?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có ước là 1 và chính nó

Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn 2 ước

Lời giải chi tiết

Bấm tổ hợp phím 

14 791  =  SHIFT   \({^0}'"\)  

Kết quả: 14791= 7.2113 nên 14 791 có 2 ước ngoài 1 và chính nó là 7; 2113 nên là hợp số


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí