Giải Bài tập 1 trang 120 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Tính: a) 2[3.5^2-2(5+7)]+3^3; b) 3{120+55-(11-3.2)^2]}+2^3

Đề bài

Tính: a) \(2[3.562-2(5+7)]+3^3\); 

b) \(3{120+55-(11-3.2)^2]}+2^3\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mở máy. Bấm tổ hợp phím

Lời giải chi tiết

Mở máy. Bấm tổ hợp phím:

a) 2 ( 3 x 5 \(x^2\) - 2 ( 5 + 7 ) ) +3 \(x^{[]}\) 3 =

Kết quả:129

b) 3 ( 120 + ( 55 - ( 11 - 3 x 2 ) \(x^2\) ) ) +2 \(x^{[]}\) 3 =

Kết quả: 458


Bình chọn:
4.5 trên 17 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí