Giải Bài tập 2 trang 120 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Phân tích ra thừa số nguyên tố:

a) 847;

b) 246

Lời giải chi tiết

a) Nhập 847  =   SHIFT   \({^0}'"\)

Màn hình hiện \(7 \)x \(11^2\)

Vậy 847 = \(7 \). \(11^2\)

b) Nhập 246  =   SHIFT   \({^0}'"\)

Màn hình hiện  2 x 3 x 41

Vậy 246 = 2 . 3 . 41


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Sử dụng máy tính cầm tay