Giải Bài tập 3 trang 120 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tìm:

a) ƯCLN (215, 75);

b) BCNN (45, 72).

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Bấm tổ hợp phím: 

a) ALPHA  X   215   SHIFT   )   75   =

Kết quả: 5

b) ALPHA  :   45     SHIFT   )   72   =

Kết quả: 360


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Sử dụng máy tính cầm tay