Trả lời Hoạt động 3 trang 52 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Mặt bàn học sinh của em dài khoảng mấy gang tay của em?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đo bằng gang tay của mình

Lời giải chi tiết

Mặt bàn học của em dài khoảng 7 gang tay.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu