Trả lời Hoạt động 1 trang 51 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Một người đi xe đạp trên một đoạn đường thẳng từ A đến B. (h.8.23).

Em có nhận xét gì về những vị trí mà người đó đã đi qua so với hai điểm A và B.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định vị trí của người đó và hai điểm A, B.

Lời giải chi tiết

Vị trí mà người đó đi qua luôn nằm giữa A và B.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu