Giải bài 8.17 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho bốn điểm A,B,C,D cùng nằm trên một đường thẳng sao cho C là trung điểm của đoạn thẳng AB, D là trung điểm của đoạn thẳng AC. Biết rằng CD=2 cm, hãy tính độ dài của đoạn thẳng AB.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

D là trung điểm của AC thì AC = 2.DC

C là trung điểm của AB thì AB = 2.AC

Lời giải chi tiết

 Vì D là trung điểm của đoạn thẳng AC nên ta có : 

AC=DC.2=2.2=4(cm).

Vì C là trung điểm của đoạn thẳng AB nên ta có : 

AB=AC.2=4.2=8 (cm).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu