Trả lời Vận dụng trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vòng quay mặt trời trong khu vui chơi Đầm Sen ở thành phố Hồ Chí Minh có điểm cao nhất là 60 m, điểm thấp nhất là 6 m (so với mặt đất). Hỏi trục của vòng quay nằm ở độ cao nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trục là trung điểm của điểm cao nhất và điểm thấp nhất.

(Khoảng cách từ mặt đất đến I) = (khoảng cách từ mặt đất đến A) + IA

Lời giải chi tiết

Gọi điểm cao nhất là B, điểm thấp nhất là A, trục là I. Từ hình ta thấy I nằm  giữa A và B và IA=IB nên I là trung điểm của AB.

Độ dài đoạn thẳng AB là: 60-6=54 (m)

Khoảng cách từ mặt đất đến I bằng khoảng cách từ mặt đất đến A cộng với khoảng cách từ A đến I. Trục quay đang nằm ở cao : 30+6=36 (m)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu