Trả lời Hoạt động 1 trang 55 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Người ta dùng một thanh gỗ dài 3 m để làm bập bênh. Theo em, điểm gắn trục phải cách hai đầu thanh gỗ là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chia đôi độ dài thanh gỗ.

Lời giải chi tiết

Điểm gắn trục cách hai đầu thanh gỗ : 1,5m


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu