Giải bài 6.13 trang 12 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Mẹ có 15 quả táo, mẹ muốn chia đều số quả táo đó cho bốn anh em. Hỏi mỗi anh em được mấy quả táo và mấy phần của quả táo?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mỗi người được số phần táo: số quả táo chia cho số người.

Chuyển phân số tìm được sang hỗn số.

Lời giải chi tiết

Mỗi anh em được \(\dfrac{{15}}{4}\)quả táo.

\(\dfrac{{15}}{4} = 3 + \dfrac{3}{4} = 3\dfrac{3}{4}\)

Vậy mỗi anh em được 3 quả táo và \(\dfrac{3}{4}\) của quả táo.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu