Trả lời Câu hỏi trang 12 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

\(2\dfrac{5}{4}\) có là một hỗn số không? Vì sao?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phần phân số của hỗn số luôn nhỏ hơn 1.

Lời giải chi tiết

Phần phân số là \(\dfrac{5}{4} > \dfrac{4}{4} = 1\) nên \(2\dfrac{5}{4}\) không là một hồn số.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu