Trả lời Luyện tập 4 trang 12 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

a) Viết phân số \(\dfrac{{24}}{7}\) dưới dạng hỗn số.

b) Viết hỗn số \(5\dfrac{2}{3}\) dưới dạng phân số.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Chia 24 cho 7.

Phần nguyên của hỗn số là thương của phép chia.

Phần phân số của hỗn số có tử là phần dư và mẫu là 7.

b) Viết hỗn số thành phân số:

Tử = (phần nguyên) x (mẫu của phần phân số) +( tử của phần phân số)

Mẫu = mẫu của phần phân số.

Lời giải chi tiết

a)

24=7.3+3 thương là 3 và dư là 3.

\(\dfrac{{24}}{7} = 3 + \dfrac{3}{7} = 3\dfrac{3}{7}\)

b)

\(5\dfrac{2}{3} = \dfrac{{5.3 + 2}}{3} = \dfrac{{17}}{3}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu