Trả lời Luyện tập 1 trang 104 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

1. Đoạn thẳng là một hình có tâm đối xứng. Tâm đối xứng của nó là điểm nào?

2. Những chữ cái nào dưới đây có tâm đối xửng? Hãy dự đoán tâm đối xứng của chúng, rồi kiểm tra điều đó bằng cách quay hình nửa vòng.

 

3.  Những hình nào dưới đây có tâm đối xứng?

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mỗi hình có một điểm O, mà khi quay hình đó xung quanh điểm O đúng một nửa vòng thì hình thu được chồng khít" với chính nó ở vị trí ban đầu (trước khi quay).  Điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình.

Lời giải chi tiết

1) Đoạn thẳng là một hình đối xứng, tâm đối xứng của nó là trung điểm của nó.

2) Những chữ cái có tâm đối xứng: H, N, X

3) Hình có tâm đối xứng là: a); c)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 22. Hình có tâm đối xứng