Giải Bài 5.6 trang 107 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Trong mỗi hình dưới đây, điểm O có phải tâm đối xứng không?

Đề bài

 Trong mỗi hình dưới đây, điểm O có phải tâm đối xứng không?

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hình chứa một điểm O, mà khi quay hình đó xung quanh điểm O đúng một nửa vòng thì hình thu được chồng khít" với chính nó ở vị trí ban đầu (trước khi quay) được gọi là hình có tâm đối xứng và điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình.

Lời giải chi tiết

Những hình có điểm O là tâm đối xứng là: a) ; c)


Bình chọn:
4.8 trên 55 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí