Giải Bài 5.6 trang 107 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

 Trong mỗi hình dưới đây, điểm O có phải tâm đối xứng không?

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mỗi hình có một điểm O, mà khi quay hình đó xung quanh điểm O đúng một nửa vòng thì hình thu được chồng khít" với chính nó ở vị trí ban đầu (trước khi quay).

Những hình như thế được gọi là hình có tâm đối xứng và điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình.

Lời giải chi tiết

Những hình mà điểm O là tâm đối xứng là:  a) ; c)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 22. Hình có tâm đối xứng


Hỏi bài