Trả lời Hoạt động 1 trang 103 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Đặt chiếc chong chóng màu đỏ có hai cánh trên mặt giấy. Dùng bút màu xanh tô theo viền của chong chóng để đánh dấu vị trí ban đầu của nó và ghim chong chóng tại điểm O (màu vàng). Quan sát chong chóng quay xung quanh điểm O như dưới đây (h.5.6).

 

Sau khi quay đúng một nửa vòng, chống chống lại khớp với viền màu xanh đã đánh dấu. Ta nói chong chóng này sau khi quay nửa vòng “chồng khít" với chính nó ở vị trí trước khi quay (h5.6).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Làm theo các bước đề bài cho

Lời giải chi tiết

HS quan sát video hướng dẫn.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 22. Hình có tâm đối xứng


Hỏi bài