Trả lời Hoạt động 3 trang 105 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cắt một hình bình hành bằng giấy. Bằng cách quay hình bình hành một nửa vòng quanh giao điểm của hai đường chéo, hãy cho biết giao điểm này có là tâm đối xứng của hình bình hành không?

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mỗi hình có một điểm mà khi quay hình đó xung quanh điểm đó đúng một nửa vòng thì hình thu được chồng khít" với chính nó ở vị trí ban đầu (trước khi quay).  Điểm đó được gọi là tâm đối xứng của hình.

Lời giải chi tiết

Giao điểm của hai đường chéo là tâm đối xứng của hình bình hành.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 22. Hình có tâm đối xứng