Trả lời Hoạt động 2 trang 104 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tương tự như vậy, ta quan sát hình tròn (h.5.7a), hình chong chóng ba cánh (h.5.7b) và hình chong chóng bốn cánh (h.5.7c) lúc đầu và sau khi quay nửa vòng quanh điểm O như dưới đây.

Trong ba hình trên, sau khi quay nửa vòng quanh điểm O, hình nào “chồng khít" với chính nó ở vị trí trước khi quay.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

Trong ba hình, hình a và hình c chồng khít với chính nó ở vị trí trước khi quay.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 22. Hình có tâm đối xứng


Hỏi bài