Giải Bài 1.34 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Biết rằng mỗi bao gạo nặng 50kg, mỗi bao ngô nặng 60kg. Hỏi xe ô tô chở tất cả bao nhiêu kilôgam gạo và ngô?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta tính số kilogam gạo và số ngô xe chở, rồi tính tổng 

Lời giải chi tiết

Số kilôgam gạo xe ô tô chở là:

50.30 = 1 500 (kg)

Số kilôgam ngô xe ô tô chở là:

60.40 = 2 400 (kg)

Vậy xe ô tô chở tất cả số kilôgam gạo và ngô là:

1 500 + 2 400 = 3 900 (kg)

Vậy xe ô tô chở tất cả 3 900 kg gạo và ngô.


Bình chọn:
4.6 trên 28 phiếu