Giải Bài 1.35 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Trong tháng 7 nhà ông Khánh dùng hết 115 số điện. Hỏi ông Khánh phải trả bao nhiêu tiền điện, biết đơn giá điện như sau:
Giá tiền cho 50 số đầu tiên là 1 678 đồng/số;
Giá tiền cho 50 số tiếp theo (từ số 51 đến số 100) là 1 734 đồng/số;
Giá tiền cho 100 số tiếp theo (từ số 101 đến số 200) là 2 014 đồng/số.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính Số tiền điện ông phải trả cho từng mốc

Lời giải chi tiết

Số điện ông Khánh dùng từ số 101 đến 115 số là:

(115 – 101) : 1 + 1 = 15 (số)

Số tiền ông Khánh phải trả cho 50 số điện đầu tiên là:

1 678. 50 = 83 900 (đồng)

Số tiền ông Khánh phải trả từ số 51 đến số 100 là:

1 734. 50 = 86 700 (đồng)

Số tiền phải trả từ số 101 đến 115 là:

2 014. 15 = 30 210 (đồng)

Vậy ông Khánh phải trả số tiền:

83 900 + 86 700 + 30 210 = 200 810 (đồng).

Lời giải hay


Bình chọn:
4.6 trên 47 phiếu