Giải bài 6.27 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Thay dấu “?” bằng số thích hợp trong bảng sau:

Đề bài

Thay dấu “?” bằng số thích hợp trong bảng sau:

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Xác định a và b tương ứng cho mỗi dấu “?”.

+ Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau.

+ Muốn chia một phân số cho một phân số khác 0, ta nhân số bị chia với phân số nghịch đảo của số chia.

Lời giải chi tiết

+) Với \(a = \dfrac{9}{{25}},b = 1\) thì \(a.b = \dfrac{9}{{25}}.1 = \dfrac{9}{{25}}\)

\(a:b = \dfrac{9}{{25}}:1 = \dfrac{9}{{25}}\)

+) Tương tự với \(a = 12,b = \dfrac{{ - 9}}{8}\) thì

\(\begin{array}{l}a.b = 12.\dfrac{{ - 9}}{8} = \dfrac{{12.\left( { - 9} \right)}}{{.8}} = \dfrac{{ - 27}}{2}\\a:b = 12:\dfrac{{ - 9}}{8} = 12.\dfrac{8}{{ - 9}} = \dfrac{{12.8}}{{ - 9}} = \dfrac{{ - 32}}{3}\end{array}\)

+) Với \(a = \dfrac{{ - 5}}{6},b = 3\) thì

\(\begin{array}{l}a.b = \dfrac{{ - 5}}{6}.3 = \dfrac{{ - 5}}{2}\\a:b = \dfrac{{ - 5}}{6}:3 = \dfrac{{ - 5}}{6}.\dfrac{1}{3} = \dfrac{{ - 5}}{{18}}\end{array}\)

Vậy ta có:


Bình chọn:
4.7 trên 110 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí