Trả lời Vận dụng 2 trang 21 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trong một công thức làm bánh, An cần \(\dfrac{3}{4}\) cốc đường để làm 9 cái bánh. Nếu An chỉ muốn làm 6 cái bánh thì cần bao nhiêu cốc đường?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm cốc đường làm 1 cái bánh: Lấy cốc đường chia 9.

Tìm cốc đường làm 6 cái bánh: Lấy cốc đường làm 1 cái bánh nhân với 9.

Lời giải chi tiết

Để làm 1 cái bánh thì cần: \(\dfrac{3}{4}:9 = \dfrac{3}{4}.\dfrac{1}{9} = \dfrac{1}{{12}}\) cốc đường

Để làm 6 cái bánh thì cần: \(\dfrac{1}{{12}}.6 = \dfrac{1}{2}\) cốc đường.

Vậy để làm 6 cái bánh thì cần \(\dfrac{1}{2}\) cốc đường.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu