Trả lời Hoạt động 1 trang 19 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Em hãy nhớ lại quy tắc nhân hai phân số (có tử và mẫu đều dương), rồi tính \(\dfrac{8}{3}.\dfrac{3}{7}\) và \(\dfrac{4}{6}.\dfrac{5}{8}\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau.

Rút gọn phân số.

Lời giải chi tiết

\(\dfrac{8}{3}.\dfrac{3}{7} = \dfrac{{8.3}}{{3.7}} = \dfrac{{24}}{{21}} = \dfrac{{24:3}}{{21:3}} = \dfrac{8}{7}\)

\(\dfrac{4}{6}.\dfrac{5}{8} = \dfrac{{4.5}}{{6.8}} = \dfrac{{20}}{{48}} = \dfrac{{20:4}}{{48:4}} = \dfrac{5}{{12}}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu