Trả lời Vận dụng 1 trang 20 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính diện tích hình tam giác biết một cạnh dài \(\dfrac{9}{5}cm\) , chiều cao ứng với cạnh đó bằng \(\dfrac{7}{3}cm\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Công thức diện tích hình tam giác: Lấy chiều cao nhân độ dài cạnh rồi chia 2.

Lời giải chi tiết

Diện tích hình tam giác: \(\dfrac{9}{5}.\dfrac{7}{3}:2 = \dfrac{{9.7.1}}{{5.3.2}} = \dfrac{{21}}{10}\left( {c{m^2}} \right)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu