Trả lời Hoạt động 2 trang 94 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quay miếng bìa 20 lần và thống kê kết quả theo mẫu sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Em chuẩn bị miếng bìa và mũi tên như hình.

- Quay miếng bìa và ghi lại kết quả của mình vào bảng.

- Tính tỉ số \(\left( {\dfrac{k}{{20}}} \right)\)(điền các ô trống ở hàng tỉ số) ở ô Đỏ bằng số lần quay được màu đỏ chia cho 20.

- Tương tự với tỉ số ở ô Xanh và Vàng.

Lời giải chi tiết

Ví dụ: Em quay được 9 lần ô đỏ, 6 lần ô xanh và 5 lần ô vàng. Ta điền số lần vào hàng “Số lần (k)” với các ô tương ứng.

Tỉ số ở ô Đỏ: thay k = 9 vào \(\dfrac{k}{{20}} = \dfrac{9}{{20}}\)

Tỉ số ở ô Xanh: thay k = 6 vào \(\dfrac{k}{{20}} = \dfrac{6}{{20}} = \dfrac{3}{{10}}\)

Tỉ số ở ô Vàng: thay k = 5 vào \(\dfrac{k}{{20}} = \dfrac{5}{{20}} = \dfrac{1}{4}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 43. Xác suất thực nghiệm