Trả lời Luyện tập trang 95 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

An gieo hai con xúc xắc cùng lúc 80 lần. Ở mỗi lần gieo, An cộng số chấm xuất hiện ở hai xúc xắc và ghi lại kết quả như bảng sau:

Nếu tổng số chấm xuất hiện ở hai con xúc xắc lớn hơn 6 thì An thắng. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “An thắng”.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Số lần An thắng là số lần gieo An được tổng số chấm từ 7 trở lên.

- Xác xuất thực nghiệm của sự kiện “An thắng” là

Lời giải chi tiết

Ta có 14 lần gieo được 7 chấm, 12 lần gieo được 8 chấm, 9 lần gieo được 9 chấm, 6 lần gieo được 10 chấm, 4 lần gieo được 11 chấm và 3 lần gieo được 12 chấm.

Số lần gieo được 7 chấm trở lên là 14+12+9+6+4+3=48 lần.

Do đó số lần An thắng là 48 lần.

Xác xuất thực nghiệm của sự kiện “An thắng” là:\(\dfrac{{48}}{{80}} = \dfrac{3}{5} = \dfrac{3}{5}.100\%  = 60\% \)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 43. Xác suất thực nghiệm