Trả lời Hoạt động 1 trang 94 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Em hãy đoán xem mũi tên sẽ chỉ vào ô màu nào khi quay miếng bìa?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm các màu của miếng bìa.

Lời giải chi tiết

Miếng bìa có 3 màu là màu xanh, đỏ và vàng. Mũi tên có thể chỉ vào 3 màu này.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 43. Xác suất thực nghiệm