Trả lời Câu hỏi trang 95 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho biết xác suất thực nghiệm của sự kiện “Mũi tên chỉ vào ô màu xanh” và sự kiện “Mũi tên chỉ vào ô màu đỏ” trong HĐ 2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Mũi tên chỉ vào ô màu xanh”  là tỉ số:

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Mũi tên chỉ vào ô màu vàng”  là tỉ số:

Lời giải chi tiết

Sử dụng kết quả của ví dụ  HĐ 2.

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Mũi tên chỉ vào ô màu xanh”  là: \(\dfrac{3}{{10}}\)

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Mũi tên chỉ vào ô màu vàng”  là: \(\dfrac{1}{4}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 43. Xác suất thực nghiệm