Giải bài 9.30 trang 96 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

An quay tấm bìa như hình bên một số lần và ghi kết quả dưới dạng bảng như sau (Mỗi gạch tương ứng 1 lần ):

a. An đã quay tấm bìa bao nhiêu lần?

b. Có bao nhiêu lần mũi tên chỉ vào ô màu xanh, bao nhiêu lần mũi tên chỉ vào ô màu vàng?

c. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “Mũi tên chỉ vào ô màu xanh”.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a. Số lần An quay bằng số gạch xanh cộng với số gạch vàng.

b.

- Số lần mũi tên chỉ vào ô màu xanh là số gạch ở cột “Xanh”.

- Số lần mũi tên chỉ vào ô màu vàng là số ô gạch ở cột “Vàng”

c.

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Mũi tên chỉ vào ô màu xanh”:

Lời giải chi tiết

 a. An đã quay tấm bìa: 24 lần.

b. Có 7 lần mũi tên chỉ vào ô màu vàng, 17 lần mũi tên chỉ vào ô màu xanh.

c. Xác suất thực nghiệm của sự kiện Mũi tên chỉ vào ô màu xanh là: \(\frac{{17}}{{24}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 43. Xác suất thực nghiệm