Giải bài 9.35 trang 98 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Một túi đựng 2 quả bóng màu xanh,4 quả bóng màu vàng và 1 quả bóng màu đỏ. Nam lấy một quả bóng mà không nhìn vào túi.

a. Quả bóng Nam lấy ra có thể có màu gì?

b. Em hãy lấy một quả bóng từ túi đó 20 lần, sau mỗi lần ghi lại xem quả bóng lấy được có màu gì rồi trả bóng lại túi trước khi lấy lần sau. Hoàn thiện bảng thống kê sau:

c. Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên;

d. Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện Quả bóng lấy ra có màu

(1) Xanh;                 (2) Vàng;                 (3) Đỏ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a. Tìm tất cả các màu của quả bóng.

b. Thực hiện hoạt động như yêu cầu đề bài. Ghi lại số lượng bóng vàng, xanh, đỏ mà em lấy được trong 20 lần đó.

c. Vẽ biểu đồ cột với trục ngang là các màu, trục đứng là số lần.

d. Xác suất thực nghiệm của sự kiện Quả bóng lấy ra có màu xanh:

 

Xác suất thực nghiệm của sự kiện Quả bóng lấy ra có màu vàng:

 

Xác suất thực nghiệm của sự kiện Quả bóng lấy ra có màu đỏ:


Lời giải chi tiết

a. Quả bóng Nam lấy ra có thể có màu: xanh, vàngđỏ.

b.

Màu bóng

Xanh

Vàng

Đỏ

Số lần

5

9

6

c. Vẽ biểu đồ:

d. Xác suất thực nghiệm của các sự kiện Quả bóng lấy ra có màu xanh là: \(\frac{5}{{20}} = \frac{5}{{20}}.100\%  = 25\% \)

Xác suất thực nghiệm của các sự kiện Quả bóng lấy ra có màu vàng là:

\(\frac{9}{{20}} = \frac{9}{{20}}.100\%  = 45\% \)

Xác suất thực nghiệm của các sự kiện Quả bóng lấy ra có màu đỏ là:

\(\frac{6}{{20}} = \frac{6}{{20}}.100\%  = 30\% \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập cuối chương IX