Trả lời Câu hỏi 1 trang 46 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tìm ƯCLN(45, 150), biết 45 = 32.5 và 150 = 2.3.52.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Chọn ra các thừa số nguyên tố chung;

- Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất. Tích đó là ƯCLN phải tìm.

Lời giải chi tiết

Các thừa số nguyên tố chung là 3 và 5. Số mũ nhỏ nhất của 3 là 1; của 5 là 1. Do đó

ƯCLN(45, 150) = 3.5 = 15.


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu