Giải Bài 2.31 trang 48 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Tìm ƯCLN của hai số:

a) 40 và 70;           b) 55 và 77.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các bước tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1:

- Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố

- Chọn ra các thừa số nguyên tố chung;

- Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất. Tích đó là ƯCLN phải tìm.

Lời giải chi tiết

a) Ta có:   40 = 23.5;    70 = 2.5.7

Vậy ƯCLN(40; 70) = 2.5 = 10

b) Ta có:   55 = 5.11;    77 = 7.11

Vậy ƯCLN(55; 77) = 11.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài