Trả lời Hoạt động 3 trang 44 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tìm số lớn nhất trong tập ƯC(24, 28). 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm số lớn nhất trong các số vừa tìm được ở hoạt động 2.

Lời giải chi tiết

Số lớn nhất trong ƯC(24; 28) là 4


Bình chọn:
4.4 trên 16 phiếu