Giải Bài 2.34 trang 48 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Các phân số sau đã là phân số tối giản chưa? Nếu chưa, hãy rút gọn về phân số tối giản:

a) \(\frac{{50}}{{85}};\)            b) \(\frac{{23}}{{81}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu tử và mẫu của phân số đã cho có ước chung lớn nhất khác 1 thì phân số chưa tối giản, nếu có ước chung lớn nhất bằng 1 thì phân số đã tối giản.

Lời giải chi tiết

a) 5085

Ta có ƯCLN(50; 85) = 45 nên 5085 chưa là phân số tổi giản

Ta có: \(\frac{{50}}{{85}} = \frac{{50:45}}{{85:5}} = \frac{{10}}{{17}}\)

b) 2381

Ta có ƯCLN(23; 81) = 1 nên \(\frac{{23}}{{81}}\)  là phân số tối giản.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài