Trả lời Luyện tập 1 trang 45 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Bố có 12 quả bóng màu xanh và 15 quả bóng màu đỏ. Bố muốn chia số bóng cho ba anh em Việt, Hà và Nam đều như nhau gồm cả bóng màu xanh và bảng màu đỏ. Hỏi bố có thực hiện được điều đó hay không?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét xem 3 có thuộc ước chung của 12 và 15 thôi.

Lời giải chi tiết

Ta có: 3 ∈ Ư(12); 3 ∈ Ư(15)

Nên 3 ∈ ƯC(12; 15)

Do đó bố có thể chia số bóng cho ba anh em Việt, Hà và Nam đều như nhau.


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu