Bài 3. Số đo góc

Bình chọn:
4.4 trên 355 phiếu
Lý thuyết. Số đo góc

1. Đo góc a) Dụng cụ: thước đo góc.b) Cách đo góc xOy

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 77 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 77 Toán 6 Tập 2 . Đo độ mở của cái kéo (h.11) của compa (h.12)

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 78 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 78 Toán 6 Tập 2 . Ở hình 16, điểm I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Hãy đo để kiểm tra xem hai góc BAI

Xem lời giải

Bài 11 trang 79 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 11 trang 79 SGK Toán 6 tập 2. Nhìn hình 18 Đọc số đo của các góc xOy, xOz, xOt.

Xem lời giải

Bài 12 trang 79 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 12 trang 79 SGK Toán 6 tập 2. Đo các góc BAC, ABC, ACB ở hình 19. So sánh các góc ấy

Xem lời giải

Bài 13 trang 79 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 13 trang 79 SGK Toán 6 tập 2. Đo các góc ILK, IKL, LIK ở hình 20

Xem lời giải

Bài 14 trang 79 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Giải bài 14 trang 79 SGK Toán 6 tập 2. Xem hình 21. Ước lượng bằng mắt xem góc nào vuông, nhọn,tù ,bẹt.Dùng góc vuông của êke để kiểm tra lại kết quả. Dùng thước đo góc tìm số đo mỗi góc.

Xem lời giải

Bài 15 trang 80 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Giải bài 15 trang 80 SGK Toán 6 tập 2. Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc(Gốc trùng với trục quay của hai kim).

Xem lời giải

Bài 16 trang 80 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 16 trang 80 SGK Toán 6 tập 2. Khi hai tia Ox, Oy trùng nhau, trong trường hợp cần thiết, ta cũng gọi xOy là một góc và gọi là "Góc không". Số đo của góc là .

Xem lời giải

Bài 17 trang 80 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2

Giải bài 17 trang 80 SGK Toán 6 tập 2. Đố: Một em học siT0sRUtr4M7Ynh đề nghị làm một thước đo góc hình chữ nhật như hình 22, cac s đoạn thẳng trên các cạnh BC,CD,DA có độ dài bằng nhau.

Xem lời giải